26 GHz:n taajuusalueen huutokauppa

Auktion av frekvenser inom frekvensområdet 26 GHz

LVM045:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Koncessioner för riksomfattande koncessionspliktig användning kommer att auktioneras ut sommaren 2020. I Europa är detta frekvensområde viktigt för utvecklingen av 5G-näten. Om det införs ökar överföringskapaciteten och överföringshastigheterna och minskar fördröjningarna i uppkopplingen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM045:00/2019

Ärendenummer VN/2789/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 7.1.2020 – 30.6.2020

Datum för tillsättande 11.9.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Toimiva viestintä ja tiedonvälitys

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Om frekvensområdet införs, ökar överföringskapaciteten och överföringshastigheterna och minskar fördröjningarna i uppkopplingen. De geografiska täckningsområden som frekvensområdet avses omfatta är små. Detta beror på att utbyggnaden är dyr på grund av att egenskaperna hos de höga frekvenserna förutsätter en tät placering av basstationer. Frekvensområdet lämpar sig för att tillhandahålla höga överföringshastigheter till exempel i städer, i knutpunkter i trafiken och vid publikevenemang. De första terminalerna som täcker hela frekvensområdet kommer eventuellt att lanseras på marknaden 2020.

En förutsättning för utauktioneringen av frekvenser är att statsrådets frekvensförordning ändras, att statsrådet utfärdar en auktionsförordning om frekvensområdet samt att nätkoncessioner beviljas i enlighet med ovan nämnda författningar genom ett auktionsförfarande som ordnas av Transport- och kommunikationsverket.

Sammandrag

Koncessioner för riksomfattande koncessionspliktig användning kommer att auktioneras ut sommaren 2020. I Europa är detta frekvensområde viktigt för utvecklingen av 5G-näten. Om det införs ökar överföringskapaciteten och överföringshastigheterna och minskar fördröjningarna i uppkopplingen.

Utgångspunkter

Enligt kommunikationsministeriets strategi för digital infrastruktur ska frekvensområdet 26 GHz tas i bruk 2020.