Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Ruandan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

LVM047:00/2021 Säädösvalmistelu

Sopimus on kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista ja velvollisuuksista niiden harjoittaessa liikennettä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM047:00/2021

Asianumerot VN/17887/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.7.2021 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE lentoliikenteestä Ruandan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 26.10.2021
  • Ei annettu istuntokaudella

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Ruandan tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on hyväksyä ja voimaansaattaa Suomen tasavallan hallituksen ja Ruandan tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus. Tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy sopimuksen sekä ehdotetun lain sopimuksen voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tiivistelmä

Sopimus on kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista ja velvollisuuksista niiden harjoittaessa liikennettä.

Lähtökohdat

Suomen tasavallan hallituksen ja Ruandan tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2019. Hanke on käynnistetty sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.