Hallituksen esitys laiksi tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankinnoista

LVM051:00/2019 Säädösvalmistelu

Hanke perustuu EU-direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen ajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin (2009/33/EY) muuttamisesta. Direktiivi edellyttää vähimmäisvaatimuksia puhtaalle kalustolle julkisissa ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM051:00/2019

Asianumerot VN/9330/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 8.11.2019 – 31.12.2020

Asettamispäivä 8.11.2019

Lainvalmistelu

HE laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.1.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 17/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  29.4.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 106/2021

Säädöshanke perustuu EU-direktiivin täytäntöönpanoon. Direktiivi asettaa jäsenmaille velvoitteen edellyttää vähimmäismäärän puhtaita ajoneuvoja julkisissa hankinnoissa.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöAtro Andersson, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hanke perustuu EU-direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen ajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin (2009/33/EY) muuttamisesta. Direktiivi edellyttää vähimmäisvaatimuksia puhtaalle kalustolle julkisissa ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa.

Lähtökohdat

Hanke perustuu EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.