Regeringens proposition med förslag till lag om upphandling av rena och energieffektiva vägtransportfordon

LVM051:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Hanke perustuu EU-direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen ajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin (2009/33/EY) muuttamisesta. Direktiivi edellyttää vähimmäisvaatimuksia puhtaalle kalustolle julkisissa ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM051:00/2019

Ärendenummer VN/9330/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 8.11.2019 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 8.11.2019

Lagberedning

RP med förslag till lag om upphandling av rena och energieffektiva vägtransportfordon
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.1.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 17/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 106/2021

Lagstiftningsprojektet baserar sig på genomförandet av EU:s direktiv. Direktivet ålägger medlemsstaterna att vid offentlig upphandling kräva ett minimiantal rena fordon.

Ansvarig ministerTrafik- och kommunikationsminister Harakka

KontaktpersonAtro Andersson, kommunikationsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Sammandrag

Hanke perustuu EU-direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen ajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin (2009/33/EY) muuttamisesta. Direktiivi edellyttää vähimmäisvaatimuksia puhtaalle kalustolle julkisissa ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa.

Utgångspunkter

Hanke perustuu EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.