Suomen ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen (SopS 11/2014) muuttaminen

LVM054:00/2018 Säädösvalmistelu

Sopimuksen muutoksen taustalla on 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tulleet, taksiliikenteen harjoittamista koskevat säädösmuutokset. Muutos saattaisi sopimuksen vastaamaan Suomen kansallista sääntelyä. Lisäksi muutetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (559/2012).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM054:00/2018

Asianumerot LVM/1080/03/2018 , VN/9213/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 19.8.2021 – 30.12.2023

Asettamispäivä 15.6.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 12.8.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 48/2018
  Arvioitu uusi esittelyviikko 45/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  10.11.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 270/2022

Sopimus saatettaisiin vastaamaan 1.7.2018 voimaantulleita taksiliikenteen harjoittamista koskevia kansallisia säädösmuutoksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Taksisopimuksen muuttaminen ja kansallisten säädösmuutosten valmistelu

Tiivistelmä

Sopimuksen muutoksen taustalla on 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tulleet, taksiliikenteen harjoittamista koskevat säädösmuutokset. Muutos saattaisi sopimuksen vastaamaan Suomen kansallista sääntelyä. Lisäksi muutetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (559/2012).

Lähtökohdat

Suomen ja Ruotsin välinen taksiliikennesopimus ajantasaistetaan vastaamaan kansallisia lainsäädäntömuutoksia (laki liikenteen palveluista)

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.