Suomen ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen (SopS 11/2014) muuttaminen

LVM054:00/2018 Säädösvalmistelu

Sopimuksen muutoksen taustalla on 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tulleet, taksiliikenteen harjoittamista koskevat säädösmuutokset. Muutos saattaisi sopimuksen vastaamaan Suomen kansallista sääntelyä. Lisäksi muutetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (559/2012).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM054:00/2018

Asianumerot LVM/1080/03/2018 , VN/9213/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.8.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 15.6.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi Suomen ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.1.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  33/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Sopimus saatettaisiin vastaamaan 1.7.2018 voimaantulleita taksiliikenteen harjoittamista koskevia kansallisia säädösmuutoksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eveliina Uusitalo, Suunnittelija
puh. +358 295 342 028
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Taksisopimuksen muuttaminen ja kansallisten säädösmuutosten valmistelu

Tiivistelmä

Sopimuksen muutoksen taustalla on 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tulleet, taksiliikenteen harjoittamista koskevat säädösmuutokset. Muutos saattaisi sopimuksen vastaamaan Suomen kansallista sääntelyä. Lisäksi muutetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (559/2012).

Lähtökohdat

Suomen ja Ruotsin välinen taksiliikennesopimus ajantasaistetaan vastaamaan kansallisia lainsäädäntömuutoksia (laki liikenteen palveluista)