Suomen ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen (SopS 11/2014) muuttaminen

LVM054:00/2018 Säädösvalmistelu

Sopimuksen muutoksen taustalla on 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tulleet, taksiliikenteen harjoittamista koskevat säädösmuutokset. Muutos saattaisi sopimuksen vastaamaan Suomen kansallista sääntelyä. Lisäksi muutetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (559/2012).

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM054:00/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi Suomen ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.1.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  4/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Sopimus saatettaisiin vastaamaan 1.7.2018 voimaantulleita taksiliikenteen harjoittamista koskevia kansallisia säädösmuutoksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Altti Iiskola, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 076
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Taksisopimuksen muuttaminen ja kansallisten säädösmuutosten valmistelu

Tiivistelmä

Sopimuksen muutoksen taustalla on 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tulleet, taksiliikenteen harjoittamista koskevat säädösmuutokset. Muutos saattaisi sopimuksen vastaamaan Suomen kansallista sääntelyä. Lisäksi muutetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (559/2012).

Lähtökohdat

Suomen ja Ruotsin välinen taksiliikennesopimus ajantasaistetaan vastaamaan kansallisia lainsäädäntömuutoksia (laki liikenteen palveluista)