Liikenneturvallisuusstrategia

Liikenneturvallisuusstrategia

LVM054:00/2019 Kehittäminen

Strategian tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kaikkien liikennemuotojen osalta. Valmisteltava liikenneturvallisuusstrategia tulee olemaan pitkän aikavälin strategisen ohjauksen väline. Liikenneturvallisuusstrategia valmistellaan laajassa, poikkihallinnollisessa sidosryhmäyhteistyössä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM054:00/2019

Asianumerot VN/13615/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.12.2019 – 31.12.2026

Asettamispäivä 19.11.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Liikenneverkon kehittäminen

Keino Valmistellaan liikenneturvallisuuden periaatepäätös

Yhteyshenkilö
Sofia Johansson, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 090
[email protected]

Yhteyshenkilö
Juuso Suomento, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 071
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Strategian valmistelussa määritetään tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi tehokkaat ja vaikuttavat keinot, joiden avulla liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa kaikissa liikennemuodoissa. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen kokonaisvaltaisesti ja luoda edellytyksiä liikenteen turvalliseen kehitykseen tulevaisuudessa, ottaen erityisesti huomioon liikenteen digitalisaation ja automatisaation sekä liikennekäyttäytymisen. Strategian lisäksi valmistellaan toimenpideohjelma, jotta strategiassa asetetut tavoitteet saavutettaisiin.

Tiivistelmä

Strategian tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kaikkien liikennemuotojen osalta. Valmisteltava liikenneturvallisuusstrategia tulee olemaan pitkän aikavälin strategisen ohjauksen väline. Liikenneturvallisuusstrategia valmistellaan laajassa, poikkihallinnollisessa sidosryhmäyhteistyössä.

Lähtökohdat

Liikenneonnettomuudet aiheuttavat inhimillisiä ja aineellisia menetyksiä. Liikenneturvallisuusstrategia toimisi liikenneturvallisuussuunnitelmana liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi ja välttämiseksi. Strategian tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kaikkien liikennemuotojen osalta. Tieliikenteen osalta tämä tavoite kytkeytyy erityisesti EU:n nollavisioon, jonka päämääränä on vähentää tieliikennekuolemien määrä nollaan. Strategian taustalla on pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman kirjaus liikenneturvallisuudesta. Hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan liikenneturvallisuuden periaatepäätös ohjaamaan EU:n tavoitteeseen pääsemistä.