Tietoyhteiskuntakaari

LVM059:00/2011 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan tietoyhteiskuntakaari, johon sisällytetään n. 10 lakia.
Uusi tietoyhteiskuntakaari sisältäisi ainakin seuraavat lait: viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, verkkotunnuslaki, laki radiotaajuuksista ja telelaitteista, laki lapsipornografian levittämisen estotoimista, laki televisio- ja radiotoiminnasta, laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä ja laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista.

Pääteemoina valmistelussa ovat:
• päällekkäisten säännösten poistaminen sekä säänte-lyn vähentäminen ja selkeyttäminen,
• toimilupajärjestelmän uudistaminen,
• toiminnan harjoittajan velvoitteet, johon kuuluvat mm. HMV-sääntely ja yhdysliikenne,
• sähköisen viestinnän ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen,
• viranomaisten avustamisesta aiheutuneiden kustannusten korvausasiat,
• kuluttajansuojaa koskevien säännösten tarkistaminen sekä
• yksityisyyden suojaa koskevien säännösten tarkistaminen

Tietoyhteiskuntakaarta valmistellaan ...

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM059:00/2011

Asianumerot LVM/1353/03/2011

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.12.2011 – 31.10.2014

Asettamispäivä 30.9.2011

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 221/2013 Käsittelytiedot eduskunnassa

Hyväksytty säädös 917/20141163/20141162/20141164/20141165/20141217/2014

Tavoitteet ja tuotokset

Tietoyhteiskuntakaaren tarkoituksena on poistaa sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön päällekkäisyydet sekä selkeyttää, ajanmukaistaa ja parantaa sääntelyä.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan tietoyhteiskuntakaari, johon sisällytetään n. 10 lakia.
Uusi tietoyhteiskuntakaari sisältäisi ainakin seuraavat lait: viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, verkkotunnuslaki, laki radiotaajuuksista ja telelaitteista, laki lapsipornografian levittämisen estotoimista, laki televisio- ja radiotoiminnasta, laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä ja laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista.

Pääteemoina valmistelussa ovat:
• päällekkäisten säännösten poistaminen sekä säänte-lyn vähentäminen ja selkeyttäminen,
• toimilupajärjestelmän uudistaminen,
• toiminnan harjoittajan velvoitteet, johon kuuluvat mm. HMV-sääntely ja yhdysliikenne,
• sähköisen viestinnän ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen,
• viranomaisten avustamisesta aiheutuneiden kustannusten korvausasiat,
• kuluttajansuojaa koskevien säännösten tarkistaminen sekä
• yksityisyyden suojaa koskevien säännösten tarkistaminen

Tietoyhteiskuntakaarta valmistellaan vuorovaikutteisesti eri sidosryhmien kanssa.

Lähtökohdat

Hallituksen kesäkuussa 2011 laatima ohjelma sisältää kirjauksen tietoyhteiskuntakaaresta, johon kootaan keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset. Esimerkiksi elinkeinoelämä on ollut huolissaan sähköistä viestintää koskevan normiston hajanaisuudesta.