Radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

LVM059:00/2021 Säädösvalmistelu

Taajuusasetuksen muuttamisen ja verkkotoimilupien myöntämisen tavoitteena on mahdollistaa langattoman laajakaistan laajempi käyttöönotto myös Ahvenanmaalla. Uusien verkkotoimilupien myöntäminen edellyttää, että Ahvenanmaan taajuusasetukseen tehdään muutoksia kyseiseen 700 megahertsin taajuusalueeseen.

Lisäämällä asetukseen muitakin sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia taajuusalueita, voitaisiin niitä hyödyntää tulevaisuudessa Ahvenanmaan maakunnassa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM059:00/2021

Asianumerot VN/21964/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 3.9.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Ahvenanmaan taajuusasetuksen muutoksen ensisijaisena tavoitteena on verkkotoimilupien myöntäminen langattomalle laajakaistalle 700 megahertsin (703-733 ja 758-788 MHz) taajuusalueella Ahvenanmaan maakunnassa. Tämä edellyttää muutosta radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annettuun valtioneuvoston asetukseen (1244/2014). Asetusta tulisi muuttaa siten, että myönnettävät taajuudet ilmenevät asetuksesta tarkemmalla tasolla.
Säädöshankeen tavoitteena on samalla päivittää asetusta myös muiden taajuusalueiden osalta vastaamaan lähemmin Manner-Suomea koskevaa taajuusasetusta.

Lähtökohdat

Manner-Suomessa 700 megahertsin taajuudet on huutokaupattu jo vuonna 2016.