Postilain muuttaminen ja jakelutuki

LVM060:00/2020 Säädösvalmistelu

Yleispalvelukirjeiden jakelussa siirrytään kolmipäiväiseen jakeluun. Samanaikaisesti valmistellaan haja-asutusalueille jakelutukiohjelma. Tehdään myös muita mahdollisia täsmennyksiä lakiin, sekä mm. selvitetään lokerikkojakelun edistämistä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM060:00/2020

Asianumerot VN/21366/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 29.9.2020 – 1.12.2022

Asettamispäivä 29.9.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Liikenneverkon kehittäminen

Lainvalmistelu

HE laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 20.12.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 38/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  21.4.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 246/2022

Postilainsäädäntöä selvittänyt työryhmä esitti 26.8.2020 kolmipäiväiseen jakeluvelvoitteeseen siirtymistä vuodesta 2022, tiedonvälitystukea haja-asutusalueille, yleispalvelun kilpailutusvelvoitteesta luopumista, paikallisten ja alueellisten yhteistyömallien kehittelyyn kannustamista sekä lokerikkojakeluun siirtymisen selvittämistä. Toimien täytäntöönpano edellyttää postilain uudistamista ja vaikuttamista uudistettavaan EU:n postipalveludirektiiviin. HE:ssa ehdotetaan, että yleispalvelukirjeiden osalta siirrytään kolmipäiväiseen jakeluun. Samanaikaisesti valmistellaan tiedonvälitystuki haja-asutusalueille, tehdään täsmennyksiä lakiin ja mm. selvitetään lokerikkojakelun edistämistä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöFanni Thessler, liikenne- ja viestintäministeriö

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on uudistaa postilakia hallitusohjelman ja valtiosihteerityöryhmän esityksen mukaisesti.

Tiivistelmä

Yleispalvelukirjeiden jakelussa siirrytään kolmipäiväiseen jakeluun. Samanaikaisesti valmistellaan haja-asutusalueille jakelutukiohjelma. Tehdään myös muita mahdollisia täsmennyksiä lakiin, sekä mm. selvitetään lokerikkojakelun edistämistä.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan postilakia ja sen toteutumista tarkastetaan säilyttäen yleispalveluvelvoite.
Valtioneuvoston kanslia asetti vuoden 2020 alussa valtiosihteerityöryhmän pohtimaan tulevaisuuden postimarkkinoita. Työryhmän raportti julkaistiin 26.8.2020. Työryhmän ehdotukset edellyttävät muutoksia postilakiin.

Kannettavan postin määrä on jo pidempään vähentynyt huomattavasti. Kirjemäärän lasku on yhteydessä siihen, että Suomi on muiden Pohjoismaiden tapaan digitalisaation eturintamassa. Esimerkiksi yleispalveluvelvoitteen alaisia, postimerkillä varustettuja kirjeitä kotitalous saa nykyisellään keskimäärin joka kolmas viikko. Yleispalvelutuotteiden osuus jakelumäärästä on enää alle neljä prosenttia. Muissa Pohjoismaissa viisipäiväisestä jakelusta on jo luovuttu tai ollaan luopumassa.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.