Hallituksen esitys laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

LVM061:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hankintatukilain 971/2021 voimassaoloaikaa. Lain soveltamista hankintatukeen sekä muuntotukeen ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2021 asti. Tällä hetkellä lakia sovelletaan hankinta- ja muuntotukeen, jota on haettu viimeistään 30.11.2021.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM061:00/2021

Asianumerot VN/23428/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.9.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 14.9.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 23.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  39/2021
  40/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  7.10.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 150/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annettua lakia. Lain soveltamista hankintatukeen, jota maahantuoja tai palveluntarjoaja hakee, sekä muuntotukeen, jota henkilöauton omistaja tai haltija hakee, ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2021 asti.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Pinja Oksanen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 182
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on edistää kansallisia tavoitteita ajoneuvokannan murroksessa ja siltä osin mahdollistaa liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Tavoitteena on edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä sekä kysyntää lisäämällä myös vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja tankkausinfrastruktuurin laajentumista.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hankintatukilain 971/2021 voimassaoloaikaa. Lain soveltamista hankintatukeen sekä muuntotukeen ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2021 asti. Tällä hetkellä lakia sovelletaan hankinta- ja muuntotukeen, jota on haettu viimeistään 30.11.2021.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti liikenteen päästöt vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.