Hallituksen esitys laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta koskien lossin ohjausköyden korvaavaa digitaalista ohjausköyttä

LVM069:00/2021 Säädösvalmistelu

Maantielautoista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:ssä. Maantielautta voi olla lautta-alus tai lossi. Mahdollistetaan losseilta edellytetyn ohjausköyden korvaaminen digitaalisella ohjausjärjestelmällä lisäämällä lakiin Liikenne- ja viestintävirastolle valtuutus antaa teknisiä määräyksiä lossin ohjailulaitteistosta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM069:00/2021

Asianumerot VN/26766/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.10.2021 – 11.3.2022

Asettamispäivä 13.10.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 2/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  13.1.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 4/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi Liikenne- ja viestintävirastolle valtuus antaa teknisiä määräyksiä lossia koskevasta ohjauslaitteistosta ja sen hyväksynnästä. Esityksen tavoitteena on erityisesti lossiliikenteen turvallisuuden parantaminen mahdollistamalla lossin fyysisen ohjausköyden korvaavien virtuaalisten ohjausjärjestelmien nykyistä laajempi käyttöön ottaminen.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
puh. +358 295 342 113
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Mahdollistetaan losseilta edellytetyn ohjausköyden korvaaminen digitaalisella ohjausjärjestelmällä eli ns. virtuaalivaijerilla. Tavoitteena on erityisesti lossiliikenteen turvallisuuden, parantaminen.

Tiivistelmä

Maantielautoista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:ssä. Maantielautta voi olla lautta-alus tai lossi. Mahdollistetaan losseilta edellytetyn ohjausköyden korvaaminen digitaalisella ohjausjärjestelmällä lisäämällä lakiin Liikenne- ja viestintävirastolle valtuutus antaa teknisiä määräyksiä lossin ohjailulaitteistosta.

Lähtökohdat

Lossien liikennöinnissä edellytetään lain mukaan ohjausköyttä tai sitä korvaavan Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymää muuta laitteistoa. Ohjausköydelle tai sitä korvaavan järjestelmän hyväksynnälle ei ole säädetty tarkempia vaatimuksia. Perinteisen ohjausköyden käytössä on noussut esiin ongelmia ja haittoja, ja virtuaalivaijerijärjestelmä on jo käytössä eräillä losseilla Liikenne- ja viestintäviraston myöntämien aluskohtaisten määräaikaishyväksyntöjen nojalla.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.