Hallituksen esitys laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta koskien lossin ohjausköyden korvaavaa digitaalista ohjausköyttä

LVM069:00/2021 Säädösvalmistelu

Maantielautoista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:ssä. Maantielautta voi olla lautta-alus tai lossi. Mahdollistetaan losseilta edellytetyn ohjausköyden korvaaminen digitaalisella ohjausjärjestelmällä lisäämällä lakiin Liikenne- ja viestintävirastolle valtuutus antaa teknisiä määräyksiä lossin ohjailulaitteistosta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM069:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.10.2021 –

Asettamispäivä 13.10.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
puh. +358 295 342 113
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Mahdollistetaan losseilta edellytetyn ohjausköyden korvaaminen digitaalisella ohjausjärjestelmällä eli ns. virtuaalivaijerilla. Tavoitteena on erityisesti lossiliikenteen turvallisuuden, parantaminen.

Tiivistelmä

Maantielautoista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:ssä. Maantielautta voi olla lautta-alus tai lossi. Mahdollistetaan losseilta edellytetyn ohjausköyden korvaaminen digitaalisella ohjausjärjestelmällä lisäämällä lakiin Liikenne- ja viestintävirastolle valtuutus antaa teknisiä määräyksiä lossin ohjailulaitteistosta.

Lähtökohdat

Lossien liikennöinnissä edellytetään lain mukaan ohjausköyttä tai sitä korvaavan Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymää muuta laitteistoa. Ohjausköydelle tai sitä korvaavan järjestelmän hyväksynnälle ei ole säädetty tarkempia vaatimuksia. Perinteisen ohjausköyden käytössä on noussut esiin ongelmia ja haittoja, ja virtuaalivaijerijärjestelmä on jo käytössä eräillä losseilla Liikenne- ja viestintäviraston myöntämien aluskohtaisten määräaikaishyväksyntöjen nojalla.