Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

LVM074:00/2021 Säädösvalmistelu

Sopimusvelvoitteiden kansallinen täytäntöönpano.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM074:00/2021

Asianumerot VN/33421/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 20.12.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 20.12.2021

Lainvalmistelu

HE Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 16/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 22/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  2.6.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 104/2022

Hankkeen tavoitteena on saattaa lain tasolla voimaan Maailman postiliiton yleissopimus ja sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä toteuttaa muut kansallisen voimaansaattamisen tarvitsemat toimet.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöInka Näkkäläjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa lain tasolla voimaan Maailman postiliiton yleissopimus ja sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä toteuttaa muut kansallisen voimaansaattamisen tarvitsemat toimet

Lähtökohdat

Maailman postiliiton 27. kongressi järjestettiin 9.-27.8.2021. Kongressi on järjestön korkein päättävä elin, joka kokoontuu joka neljäs vuosi. Kongressissa neuvoteltiin muutoksista Maailman postiliiton perussopimukseen, yleisohjesääntöön ja yleissopimukseen. Kongressissa käsitellyt asiat koskivat pääosin Maailman postiliiton tai jäsenmaiden nimettyjen operaattoreiden toimintaa. Osa voimassaolevista määräyksistä sisällytettiin muuttumattomina kongressissa neuvoteltuihin sopimuksiin ja vain osaan artikloista
tehtiin muutoksia. Monet muutokset ovat luonteeltaan sanateknisiä ilman erityisiä käytännön vaikutuksia. Sopimukset tulevat kansainvälisesti voimaan pääsääntöisesti 1.7.2022.
Jäsenmaiden edustajien tulee allekirjoittaa kongressin laatimat liiton sopimukset. Suomi ei allekirjoittanut sopimusta kongressissa, koska Maailman postiliiton kongressissa hyväksyttävät sopimukset tulevat allekirjoitettaviksi välittömästi neuvottelujen päättymisen jälkeen kongressin lopuksi ja sopimusneuvottelujen päätyttyä allekirjoitusvaltuuksia ei olisi ehditty esitellä ennen allekirjoittamiselle varatun ajan umpeutumista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin milloin tahansa liittyä yhteen tai useampaan liiton sopimukseen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.