Hallituksen esitys liikennekaareksi - Laki liikenteen palveluista

LVM076:00/2015 Säädösvalmistelu

Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jolla toteutetaan hallitusohjelmankärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM076:00/2015

Asianumerot LVM/2096/03/2015

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 6.11.2015

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 161/2016 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus EV 27/2017

Hyväksytty säädös 320/2017
Hyväksytty säädös 321/2017
Hyväksytty säädös 322/2017
Hyväksytty säädös 323/2017
Hyväksytty säädös 324/2017
Hyväksytty säädös 325/2017
Hyväksytty säädös 326/2017
Hyväksytty säädös 327/2017
Hyväksytty säädös 328/2017
Hyväksytty säädös 329/2017