Hallituksen esitys liikennekaareksi - Laki liikenteen palveluista

LVM076:00/2015 Lagstiftningsprojekt

Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jolla toteutetaan hallitusohjelmankärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM076:00/2015

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 6.11.2015

Lagberedning

Regeringsproposition HE 161/2016 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Riksdagens svar EV 27/2017

Antagen författning 320/2017
Antagen författning 321/2017
Antagen författning 322/2017
Antagen författning 323/2017
Antagen författning 324/2017
Antagen författning 325/2017
Antagen författning 326/2017
Antagen författning 327/2017
Antagen författning 328/2017
Antagen författning 329/2017

Mer om ämnet

KM Beslut
KM Beslut