Valtioneuvoston asetus luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

LVM079:00/2020 Säädösvalmistelu

Muutoksia esitetään tehtäväksi luotsauksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1385/2016).

Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi 10 a §, jossa säädettäisiin mahdollisuudesta korvata luotsaus- ja harjoittelumatkat laivasimulaattorissa suoritettavilla harjoitteluilla covid-19-epidemian aikana viimeistään 30.6.2021.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM079:00/2020

Asianumerot VN/25052/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 1.12.2020 – 31.7.2021

Asettamispäivä 1.12.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 581/2021

Yhteyshenkilö
Katja Peltola, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 031
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esitys liittyy varautumiseen covid-19-taudin leviämisen estämiseen siten, että valmiuslain säännöksien käyttöönottoa ei tarvittaisi.

Tavoitteena on, että toimivaltaisella viranomaisella olisi käytettävissään monipuolinen keinovalikoima toimenpiteitä.

Asetusmuutoksella lisättäisiin Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaa kuitenkin siten, että se on rajattua ja tilanteeseen nähden oikeasuhtaista.

Tiivistelmä

Muutoksia esitetään tehtäväksi luotsauksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1385/2016).

Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi 10 a §, jossa säädettäisiin mahdollisuudesta korvata luotsaus- ja harjoittelumatkat laivasimulaattorissa suoritettavilla harjoitteluilla covid-19-epidemian aikana viimeistään 30.6.2021.

Lähtökohdat

Hanke on käynnistetty covid-19-koordinaatioryhmän toimeksiannon seurauksena sekä koronavirustilanteen kokemusten perusteella, kun on havaittu tarve viranomaistoiminnan kehittämiseen ja turvaamiseen.

Nykyisen lainsäädännön mukaan luotsauksen henkilöluvan haltijan on suoritettava riittävä määrä konkreettisesti aluksella tehtäviä luotsaus- ja harjoittelumatkoja, joilla hän osoittaa säilyttäneensä väylätuntemuksen. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa väylätuntemuksen osoittaminen väliaikaisesti kokonaan laivasimulaattorissa tehtävillä harjoitteluilla.