Hallituksen esityksen valmistelu tieliikennelain muuttamisesta sekä muutoksia tieliikenneasetukseen ja liikenneministeriön liikenteenohjauslaitteista antamaan päätökseen (kevyen liikenteen ohjaus)

LVM098:00/2009 Kehittäminen

Kevyttä liikennettä ja liikenteen rauhoittamista koskeviin säädöksiin ehdotetaan muutoksia. Tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn edistäminen ja näiden kulkumuotojen turvallisuuden parantaminen. Muutokset koskisivat pääasiassa liikennemerkkien ja tiemerkintöjen käyttöä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM098:00/2009

Asianumerot

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 11.12.2009

Tiivistelmä

Kevyttä liikennettä ja liikenteen rauhoittamista koskeviin säädöksiin ehdotetaan muutoksia. Tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn edistäminen ja näiden kulkumuotojen turvallisuuden parantaminen. Muutokset koskisivat pääasiassa liikennemerkkien ja tiemerkintöjen käyttöä.