Hallituksen esityksen valmistelu tieliikennelain muuttamisesta sekä muutoksia tieliikenneasetukseen ja liikenneministeriön liikenteenohjauslaitteista antamaan päätökseen (kevyen liikenteen ohjaus)

LVM098:00/2009 Projekt

Kevyttä liikennettä ja liikenteen rauhoittamista koskeviin säädöksiin ehdotetaan muutoksia. Tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn edistäminen ja näiden kulkumuotojen turvallisuuden parantaminen. Muutokset koskisivat pääasiassa liikennemerkkien ja tiemerkintöjen käyttöä.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM098:00/2009

Ärendenummer

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 11.12.2009

Sammandrag

Kevyttä liikennettä ja liikenteen rauhoittamista koskeviin säädöksiin ehdotetaan muutoksia. Tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn edistäminen ja näiden kulkumuotojen turvallisuuden parantaminen. Muutokset koskisivat pääasiassa liikennemerkkien ja tiemerkintöjen käyttöä.