Rahapelijärjestelmähanke

Lainsäädäntöhanke rahapelijärjestelmän uudistamiseksi

SM053:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on selvittää rahapelijärjestelmän uudistamista hallitusohjelman mukaisesti ja valmistella ehdotus lisenssijärjestelmään siirtymistä koskevaksi säädösperustaksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM053:00/2023

Asianumerot VN/27332/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 24.10.2023 – 31.12.2025

Asettamispäivä 24.10.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 586
[email protected]

Yhteyshenkilö
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 573
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on selvittää rahapelijärjestelmän uudistamista hallitusohjelman mukaisesti ja valmistella ehdotus lisenssijärjestelmään siirtymistä koskevaksi säädösperustaksi. Uuden järjestelmän tavoitteena on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia haittoja sekä parantaa rahapelijärjestelmän kanavointiastetta.

Hankkeen tehtävänä on laatia hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti mietintö, joka sisältää tarvittavat säännösehdotukset seuraavien asiakokonaisuuksien osalta:

1) lisenssijärjestelmän piiriin sisällytettävät rahapeliryhmät
2) lisenssimenettely ja -maksut
3) verotus
4) Veikkaus Oy:n erityistehtävä sekä kilpailu- ja yhtiöoikeudelliset kysymykset
5) rahapelien toimeenpano
6) rahapelihaittojen seuranta, tutkimus, arviointi sekä ehkäisyn ja hoidon kehittäminen
7) rahapelitoiminnan valvonta, viranomaisen toimivaltuudet ja rahoitus
8) väärinkäytösten ja rikosten estäminen sekä kuluttajansuoja
9) rahapelien markkinointi ja sponsorointi
10) keskitetty pelinestojärjestelmä ja muut tarvittavat rahapelaamisen hallinnan välineet
11) keinot järjestelmän ulkopuolisen rahapelitarjonnan ja -markkinoinnin torjumiseksi

Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti selvitetään raha-automaattien siirtämistä erillisiin valvottuihin tiloihin. Tarvittaessa hankkeessa laaditaan tätä koskevat säännösehdotukset. Hankkeessa voidaan tarvittaessa käsitellä myös muita hankkeen tavoitteiden mukaisia asiakokonaisuuksia.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on selvittää rahapelijärjestelmän uudistamista hallitusohjelman mukaisesti ja valmistella ehdotus lisenssijärjestelmään siirtymistä koskevaksi säädösperustaksi.

Lähtökohdat

Sisäministeriö asetti 5.1.2023 esiselvityshankkeen, jonka tavoitteena oli arvioida rahapelijärjestelmän nykytilaa ja laatia kartoitus vaihtoehtoisista malleista poliittisen päätöksenteon tueksi (SM001:00/2023). Selvityshenkilöiden loppuraportti luovutettiin sisäministeriölle 17.4.2023.

Esiselvityksessä esitetyt pääasialliset vaihtoehdot ovat a) nykyisen yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen täydennettynä sellaisilla uusilla rajoitustoimilla, joilla estetään nykyistä tehokkaammin yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle suuntautuva pelaaminen ja vahvistetaan Veikkauksen kanavointi-kykyä online-rahapelien osalta tai b) siirtyminen osittaiseen lisenssijärjestelmään, jossa online-kasino- ja vedonlyöntipelien tarjoaminen mahdollistettaisiin kaikille lupaehdot täyttäville toimijoille ja jossa rahapelijärjestelmän tarkoituksena on nykyjärjestelmän tapaan rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan Suomen rahapelijärjestelmää uudistetaan avaten sitä lisenssimallilla kilpailulle viimeistään 1.1.2026. Hallitusohjelman mukaan uudistuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta ­aiheutuvia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia haittoja sekä parantaa rahapelijärjestelmän kanavointiastetta.

Lisää aiheesta