Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kustannustuen viides kierros)

TEM085:00/2021 Säädösvalmistelu

Lakiin lisättäisiin uusi kustannustuen muoto, joka kohdistettaisiin erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille lakiin otettavan toimialalistauksen mukaan. Tukikelpoisia olisivat myös muiden toimialojen yritykset, joihin tai jonka merkittävään asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoit

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM085:00/2021

Asianumerot VN/24936/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.10.2021 – 3.12.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (viides kierros)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 27.10.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  43/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  28.10.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 183/2021

Covid 19/ Lakiin lisättäisiin uusi kustannustuen muoto, joka kohdistettaisiin erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille lakiin otettavan toimialalistauksen mukaan. Tukikelpoisia olisivat myös muiden toimialojen yritykset, joihin tai jonka merkittävään asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.12.2021. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

YhteyshenkilöMikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Lakiin lisättäisiin uusi kustannustuen muoto, joka kohdistettaisiin erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille lakiin otettavan toimialalistauksen mukaan. Tukikelpoisia olisivat myös muiden toimialojen yritykset, joihin tai jonka merkittävään asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoit

Lisää aiheesta