Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan lain uudistaminen

UM008:00/2019 Säädösvalmistelu

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettu laki uudistetaan. Samalla kansallinen sääntely saatetaan paremmin yhteensopivaksi EU-asetuksen kanssa. Lainsäädäntöön ehdotetaan myös päivityksiä, joilla varmistetaan sääntelyn toimivuus muuttuneessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on tehokas vientivalvonta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero UM008:00/2019

Asianumerot VN/26656/2022

Asettaja ulkoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 1.1.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja laiksi rikoslain 46 luvun muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 19/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta. Samalla kumottaisiin nykyinen laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta. Esityksessä on kyse kansallisesta täydentävästä sääntelystä, joka on tarpeen asetuksen (EU) 2021/821 soveltamisen tueksi. Ehdotettuun lakiin sisältyisi säännökset muun muassa lupa- ja valvontaviranomaisista, kansallisista lupavaatimuksista ja ilmoitusvelvollisuuksista, lupamenettelyistä ja valvonnasta. Uutena asiana lakiin ehdotetaan sääntelyä kansallisesta valvontaluettelosta. Lisäksi rikoslakiin sisältyisivät edellä mainitussa asetuksessa edellytetyt säännökset seuraamuksista.

VastuuministeriUlkomaankauppa- ja kehitysministeri Tavio

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Carola Miller, Lakimies
[email protected]

Tiivistelmä

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettu laki uudistetaan. Samalla kansallinen sääntely saatetaan paremmin yhteensopivaksi EU-asetuksen kanssa. Lainsäädäntöön ehdotetaan myös päivityksiä, joilla varmistetaan sääntelyn toimivuus muuttuneessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on tehokas vientivalvonta.

Lähtökohdat

Nykyinen kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskeva kansallinen laki (562/1996) vaatii päivitystä. Kansallinen laki täydentää Euroopan parlamentin ja neuvoston 9.9.2021 voimaantullutta asetusta (EU) 2021/821.

Lisätietoja