Suomen liittyminen Pohjois-Atlantin liittoon (Nato)

UM010:00/2022 Säädösvalmistelu

Suomi liittyy Pohjois-Atlantin liittoon (Nato) hyväksymällä Pohjois-Atlantin sopimuksen sellaisena kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjoilla ja tallettamalla liittymiskirjansa Amerikan yhdysvaltojen hallituksen huostaan. Suomen liittyminen Natoon edellyttää hallituksen esityksen antamista eduskunnalle.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero UM010:00/2022

Asianumerot VN/21891/2022

Asettaja ulkoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.8.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 49/2022
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 50/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  5.12.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 327/2022

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pohjois-Atlantin sopimuksen siten kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjoilla. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi eräät muut Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen.

VastuuministeriUlkoministeri Haavisto

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Kaija Suvanto, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 351 159
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on hyväksyä ja voimaansaattaa Pohjois-Atlantin sopimus, sellaisena kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjoilla, sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty sopimus.

Tiivistelmä

Suomi liittyy Pohjois-Atlantin liittoon (Nato) hyväksymällä Pohjois-Atlantin sopimuksen sellaisena kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjoilla ja tallettamalla liittymiskirjansa Amerikan yhdysvaltojen hallituksen huostaan. Suomen liittyminen Natoon edellyttää hallituksen esityksen antamista eduskunnalle.

Lähtökohdat

Tasavallan presidentti päätti 17.5.2022 valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liitolle (Nato) kiinnostuksensa käydä keskustelut Suomen liittymisestä Natoon. Lisäksi tasavallan presidentti asetti valtuuskunnan Suomen liittymisestä käytäviin keskusteluihin Naton ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Naton jäsenmaiden valtionpäämiehet tehtyä asiaa koskevan päätöksen 29.6. käytiin liittymiskeskustelut 4.7. ja Suomen liittymispöytäkirja allekirjoitettiin 5.7. Liittymispöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen Suomesta tuli Naton tarkkailijajäsen ja liittymispöytäkirjan kansallinen ratifiointi Nato-maissa käynnistettiin.
Naton pääsihteeri kutsuu Suomen liittymään Pohjois-Atlantin sopimukseen, kun kaikki Naton jäsenvaltiot ovat ratifioineet Suomen liittymispöytäkirjan. Suomen jäsenyyden edellytyksenä on, että Suomen on ratifioitava Pohjois-Atlantin sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Suomen liittymispöytäkirjalla. Ratifiointi edellyttää hallituksen esityksen antamista eduskunnalle.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.