Finland Promotion Boardin johtoryhmä (FPB)

VNK008:00/2016 Kehittäminen

Suomen maakuvatyötä ohjaa ja linjaa Finland Promotion Boardin (FPB) johtoryhmä. FPB:n tehtävänä on ottaa kantaa maakuvaan liittyviin kysymyksiin, määritellä maakuvatyön päälinjaukset vuosittaisina kärkiteemoina ja hyväksyä nämä yhteiseen temaattiseen vuosikalenteriin, ohjata maakuvaviestinnän työkalujen suunnittelua ja hankkia tutkimustietoa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VNK008:00/2016

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 1.9.2019 – 31.12.2023

Asettamispäivä 3.9.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Yhteyshenkilö
Laura Kamras, Yksikönpäällikkö
[email protected]

Tiivistelmä

Suomen maakuvatyötä ohjaa ja linjaa Finland Promotion Boardin (FPB) johtoryhmä. FPB:n tehtävänä on ottaa kantaa maakuvaan liittyviin kysymyksiin, määritellä maakuvatyön päälinjaukset vuosittaisina kärkiteemoina ja hyväksyä nämä yhteiseen temaattiseen vuosikalenteriin, ohjata maakuvaviestinnän työkalujen suunnittelua ja hankkia tutkimustietoa.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaisesti Suomi tarjoaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin arvojensa mukaisesti. Suomi tekee työtä myös pohjoismaisen brändin vahvistamiseksi. Maakuvatyö on olennainen osa Team Finland -verkoston työskentelyä.

Lisätietoja