Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta

YM001:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan:
1) kunnan jätehuollon sidosyksiköitä koskevan ulosmyyntirajan pitämistä 10 %:ssä ja
2) lisättäväksi jätelakiin siirtymäsäännös, jolla säilytetään kunnalla velvollisuus järjestää hyvinvointialueen yhdyskuntajätteen jätehuolto enintään 3 vuoden ajan.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM001:00/2022

Asianumerot VN/621/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 10.1.2022 – 22.12.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä

Lainvalmistelu

HE laiksi jätelain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 30.5.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 40/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  6.10.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 215/2022

Pidetään kunnan jätehuollon sidosyksiköitä koskeva ulosmyyntiraja 10 %:ssa. Hallitusohjelman mukaan kunnallisen jätehuollon toimijan ulosmyyntiraja pidetään 10 prosentissa myös 1.1.2030 alkaen. Sote-uudistukseen liittyvä siirtymäsäännös yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuiden siirtymisestä kunnilta hyvinvointialueille.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sirkku Jaakkola, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 007
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Sidosyksikkörajaa koskevan muutosehdotusten tavoitteena on laajentaa kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden mahdollisuuksia tarjota jätehuollon palveluita markkinaehtoisesti ilman riskiä sidosyksikköaseman menettämisestä.

Sote-uudistukseen liittyvän siirtymäsäännöksen tavoitteena on turvata jätehuolto tilanteessa, jossa yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisvastuu muutoin siirtyisi ainakin osittain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöillä kunnilta uusien hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alusta. Tavoitteena on selventää yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuita hyvinvointialueilla sote-uudistuksen siirtymävaiheessa sekä varmistaa, että eri toimijoilla on riittävästi aikaa varautua tuleviin muutoksiin ja hoitaa tarvittavat kilpailutukset suunnitellusti.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan:
1) kunnan jätehuollon sidosyksiköitä koskevan ulosmyyntirajan pitämistä 10 %:ssä ja
2) lisättäväksi jätelakiin siirtymäsäännös, jolla säilytetään kunnalla velvollisuus järjestää hyvinvointialueen yhdyskuntajätteen jätehuolto enintään 3 vuoden ajan.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.