Luonnonsuojeluasetus

YM003:00/2023 Säädösvalmistelu

Ympäristöministeriö valmistelee uuden luonnonsuojelulain (9/2023) nojalla annettavan luonnonsuojeluasetuksen.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM003:00/2023

Asianumerot VN/1660/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 18.1.2023 – 30.11.2023

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Keino Uudistetaan luonnonsuojelulaki

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 1066/2023

Tavoitteet ja tuotokset

Asetuksessa säilyisivät luonnonsuojelun seurantaa, luonnonsuojeluohjelmaa, Natura 2000 –alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä annettavaa ilmoitusta, suojeltuja luontotyyppejä, eliölajien rauhoittamista, uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia eliölajeja, Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttäviä eliölajeja sekä luonnonsuojelualueiden hankintaa ja korvausten jaksottamista koskevat pykälät, joista osaa kuitenkin päivitettäisiin hieman. Uusia pykäliä asetuksessa olisivat luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatiminen ja tiukasti suojellut luontotyypit. Asetuksen liitteisiin tehtäisiin vähäisiä muutoksia.

Tiivistelmä

Ympäristöministeriö valmistelee uuden luonnonsuojelulain (9/2023) nojalla annettavan luonnonsuojeluasetuksen.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kohdassa 3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi asetetaan tavoite (5) pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa ja saavuttaa YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteet. Tavoitteen toimenpiteessä 10 todetaan, että luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta.

Ympäristöministeriö asetti 16.12.2019 hankkeen luonnonsuojelulainsäädännön uudistamiseksi. Hanke sisälsi varsinaisen luonnonsuojelulain (1096/1996) ja -asetuksen (160/1997) uudistamisen lisäksi projektit luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädännön uudistamiseksi sekä ekologisen kompensaation kehittämiseksi.