RYTJ-laki

Hallituksen esitys rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä

YM011:00/2022 Säädösvalmistelu

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annettu laki mahdollistaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönoton sekä toiminnan.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM011:00/2022

Asianumerot VN/4165/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 8.2.2022 – 31.12.2023

Asettamispäivä 8.3.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Lainvalmistelu

HE laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 37/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  15.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 310/2022

Hallituksen toimintasuunnitelman (luku 3.1 tavoitteen 1 keino) mukaan luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen, digitaalinen rekisteri ja tietoalusta. Esityksellä säädettäisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sääntelyä kartoittavan työryhmän työn sekä RYHTI-hankkeessa tehdyn virkatyön pohjalta valmistellaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö. Toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta 3.1.1, luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat.

Tiivistelmä

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annettu laki mahdollistaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönoton sekä toiminnan.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.