Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta

YM014:00/2019 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan uutta pykälää, jolla maanpuolustuksen tarpeisiin tarkoitettujen kemikaalivarastojen ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyssä turvattaisiin maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavia kohteita koskevien tietojen salassapito. Samassa yhteydessä täsmennettäisiin muutamia ympäristönsuojelulain ja vesilain pykäliä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM014:00/2019

Asianumerot VN/5511/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 29.6.2018 – 27.11.2020

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 24.1.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 50/2019
  Arvioitu uusi esittelyviikko 17/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  23.4.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 124/2020

Esityksessä ehdotetaan uutta pykälää, jolla maanpuolustuksen tarpeisiin tarkoitettujen kemikaalivarastojen ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyssä turvattaisiin maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavia kohteita koskevien tietojen salassapito. Samassa yhteydessä täsmennettäisiin muutamia ympäristönsuojelu- ja vesilain pykäliä.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Tia Laine-Ylijoki-Laakso, HALLITUSSIHTEERI
puh. +358 40 521 0048
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan uutta pykälää, jolla maanpuolustuksen tarpeisiin tarkoitettujen kemikaalivarastojen ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyssä turvattaisiin maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavia kohteita koskevien tietojen salassapito. Samassa yhteydessä täsmennettäisiin muutamia ympäristönsuojelulain ja vesilain pykäliä.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.