Hallituksen esitys laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta

YM027:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta. Esityksessä kansallispuistoon liitettäisiin noin 2441 hehtaaria valtion omistuksessa olevia maita Rautavaaran kunnassa Tiilikan, Pumpulikirkon, Löytynsuon - Maamonsuon ja Haravalehdon Natura 2000 -alueilta sekä Ylä-Keyritty-järven pohjoispuolelta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM027:00/2022

Asianumerot VN/22156/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 12.8.2022 – 30.6.2023

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Lainvalmistelu

HE laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 46/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.11.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 286/2022

Esityksessä ehdotettaisiin Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamista noin 3000 hehtaarilla. Liittyy hallitusohjelman kokonaisuuden 3.1 tavoitteeseen 5 pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa. Tavoitteen keinoihin on kirjattu kansallispuistoverkoston laajentaminen.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

YhteyshenkilöIlona Latsa, ympäristöministeriö

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Ilona Latsa, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 388
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on toteuttaa Osallistava ja osaava Suomi - sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta hallitusohjelmaa. Ohjelman strategiseen kokonaisuuteen 3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi on sisällytetty kirjaus kansallispuistoverkoston laajentamisesta. Tavoite sisältää sekä uusien kansallispuistojen perustamisen että jo olemassa olevien puistojen laajentamisen.

Esityksen tavoitteena on Tiilikkajärven kansallispuistoa laajentamalla toteuttaa jo luonnonsuojeluun varattujen alueiden suojelu kansallispuistona sekä saattaa uusia, nykyään metsätalouskäytössä olevia alueita suojelun piiriin ja edistää näin luonnon monimuotoisuuden suojelua. Tavoitteena on luoda laaja ja eheä luonnonsuojelullinen kokonaisuus sekä virkistyskäytöllinen yhteys Tiilikan, Pumpulikirkon ja Metsäkartanon välille. Esityksen tavoitteena on lisäksi tukea itäisen Suomen elinvoiman vahvistamista parantamalla edellytyksiä luontomatkailun kehittämiselle Rautavaaran kunnassa.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta. Esityksessä kansallispuistoon liitettäisiin noin 2441 hehtaaria valtion omistuksessa olevia maita Rautavaaran kunnassa Tiilikan, Pumpulikirkon, Löytynsuon - Maamonsuon ja Haravalehdon Natura 2000 -alueilta sekä Ylä-Keyritty-järven pohjoispuolelta.

Lähtökohdat

Tiilikkajärven kansallispuisto sijaitsee Rautavaaran ja Sotkamon kunnissa Pohjois-Savon ja Kainuun maakuntien alueella ja sen pinta-ala on noin 3452 hehtaaria.

Pohjois-Savon liitto ja Rautavaaran kunta antoivat Tiilikkajärven kansallispuistoa koskevat laajennusaloitteet ympäristöministeriölle elokuussa 2020 ja keväällä 2021 Rautavaaran kunta asetti työryhmän Tiilikkajärven kansallispuiston laajennuksen edistämiseksi. Työryhmän työn pohjalta Rautavaaran kunta käynnisti marraskuussa 2021 kansallispuiston laajennuksen tarkempaa suunnittelua varten Master Plan -hankkeen. Hankkeen päätteeksi Rautavaaran kunta luovutti laajennuksen Master Plan -suunnitelman ympäristöministeriölle 31.5.2022. Elokuussa 2022 ympäristöministeriössä aloitettiin Tiilikkajärven kansallispuiston laajennuksen valmistelu Rautavaaran kunnan laatiman Master Planin pohjalta.

Tiilikkajärven kansallispuiston laajennus Rautavaaran kunnan esittämälle aluekokonaisuudelle on tarkoitus toteuttaa kahdessa osin rinnakkaisessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Tiilikkajärven kansallispuiston pinta-alaa laajennettaisiin tällä hallituksen esityksellä valtion maille noin 2441 hehtaarilla. Myöhemmin kansallispuistoon liitettäisiin Löytynsuon - Maamonsuon Natura-alueen pohjoisosista noin 1330 hehtaarin Tornator Oyj:n omistuksessa oleva aluekokonaisuus.

Esityksellä edistettäisiin hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on myös luoda laaja ja eheä luonnonsuojelullinen kokonaisuus sekä virkistyskäytöllinen yhteys Tiilikan, Pumpulikirkon ja Metsäkartanon välille. Esityksen tavoitteena on lisäksi parantaa luontomatkailun edellytyksiä Rautavaaran kunnassa ja näin tukea itäisen Suomen elinvoiman vahvistamista.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.