Asumisneuvontatyöryhmä

Asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmisteleva työryhmä

YM029:00/2020 Toimielin

Työryhmä valmistelee asumisneuvonnan lakisääteistämistä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM029:00/2020

Asianumerot VN/4845/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.3.2020 – 28.2.2021

Asettamispäivä 18.3.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella asumisneuvonnan lakisääteistämistä koskevat
ehdotukset huomioiden lakisääteistämisen asumispoliittiset ja muut mahdolliset tavoitteet.
Työryhmä tekee ehdotuksen siitä, miten asumisneuvonnan lakisääteisyys on tarkoituksen
mukaista toteuttaa. Työryhmä kuulee työnsä aikana laajasti alan asiantuntijoita sekä
sidosryhmiä.

Tiivistelmä

Työryhmä valmistelee asumisneuvonnan lakisääteistämistä.

Lähtökohdat

Hallituksen asuntopolitiikkaa koskevissa kirjauksissa tavoitteena on poistaa asunnottomuus
kahdessa vaalikaudessa. Hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi kiinnittää erityistä
huomiota asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseen sekä asunnottomuuden
ennaltaehkäisyyn, painopistealueena nuoret ja maahanmuuttajat. Asumisneuvonnasta
tehdään lakisääteistä sen saatavuuden parantamiseksi ja siihen osoitetaan riittävät resurssit.
Asumisneuvonnan riittävyys turvataan yhdessä kuntien kanssa ja asumisneuvontaa on oltava
tarjolla asumismuodosta riippumatta. Toimivaksi todetusta Asunto ensin -periaatteesta
pidetään kiinni.

Suomessa on tällä hetkellä noin 4 600 yksinelävää asunnotonta. Alueellisesti asunnottomuus
keskittyy pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin kaupunkeihin. Hallitusohjelmassa asetetaan
tavoitteeksi, että asunnottomuus puolitetaan kuluvalla hallituskaudella. Tavoite on
kunnianhimoinen, ja sen tueksi hallitusohjelmassa on määritelty kaksi keinoa:
asunnottomuuden ehkäisyn yhteistyöohjelma ja asumisneuvonnan
lakisääteistäminen. Yhteistyöohjelma käynnistyi tammikuussa 2020.