Hallituksen esitys laiksi Sallatunturin kansallispuistosta

YM048:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM048:00/2020

Asianumerot VN/25874/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 23.11.2020 – 31.12.2021

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Lainvalmistelu

HE laiksi Sallatunturin kansallispuistosta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.1.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  13/2021
  23/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  10.6.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 165/2021

Lailla perustettaisiin kansallispuisto Sallan kunnassa sijaitsevalle valtion omistamalle Sallatunturin luonnon-suojelualueelle. Toteuttaa osaltaan hallitusohjelman tavoitetta luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisestä.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

YhteyshenkilöJukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Sallatunturin kansallispuisto perustettaisiin alueen luonnon suojelemiseksi sekä virkistyskäyttöä, luonnonharrastusta, tutkimusta ja opetusta varten. Valtio kehittäisi aluetta yleisenä luonnonnähtävyytenä, mikä tarjoaisi hyvät mahdollisuudet luontomatkailuun sekä matkailuyrittäjyyden kehittämiseen. Sallatunturin aluetta olisi myös mahdollista markkinoida yhdessä Venäjän puoleisten luontoalueiden kanssa. Sallatunturin kansallispuisto edistäisi merkittävästi ekologista ja vähähiilistä matkailua yhtenä harvoista erämaisista kansallispuistoista, joka on ruuhka-Suomesta asti helposti tavoitettavissa maata pitkin julkisilla liikennevälineillä kulkien.

Lähtökohdat

Kansallispuistoverkoston laajentaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Sallan kunta on tehnyt ympäristöministeriölle aloitteen kansallispuiston perustamisesta Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. Ympäristöministeirössä laaditun kansallispuistoselvityksen mukaan Sallatunturin alue täyttää luonnonsuojelulain edellytykset kansallispuistolle. Lisäksi kansallispuiston perustaminen Sallatunturiin edistää hyvien julkisten liikenneyhteyksiensä myötä vähähiilistä ja kestävää matkailua.

Lisää aiheesta