Uusi tuote-VOC -asetus

Uusi valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta

YM052:00/2021 Säädösvalmistelu

Orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus (ns. tuote-VOC -asetus). Uusi asetus korvaisi vuonna 2005 annetun asetuksen 837/2005.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM052:00/2021

Asianumerot VN/32431/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 15.12.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Sami Rinne, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 250 361
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Uusi tuote-VOC -asetus vastaisi sisällöltään pääsääntöisesti kumottavaa asetusta. Merkittävimmät muutokset kumottavaan asetukseen verrattuna liittyisivät viranomaisvalvontaa ja tietojen toimittamista viranomaisille koskevaan sääntelyyn. Kyseiset muutokset liittyvät EU:n markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 kansalliseen toimeenpanoon. Lisäksi asetuksen liitteissä 1 ja 2 huomioitaisiin tuote-VOC –direktiivin 2004/42/EY suomenkieliseen versioon tehdyt oikaisut. Asetus sisältäisi myös kumottavaan asetukseen verrattuna useita ja pääosin asiasisältöön vaikuttamattomia päivityksiä.

Tiivistelmä

Orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus (ns. tuote-VOC -asetus). Uusi asetus korvaisi vuonna 2005 annetun asetuksen 837/2005.