Tuulivoimarakentaminen

YM066:00/2023 Kehittäminen

Tuulivoima on uusiutuva ja lähes päästötön energiantuotantomuoto. Se on myös suhteellisen edullisesti ja nopeasti tuotettavaa, kansallisesti omavaraista energiaa. Tuulivoiman lisäämisellä on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM066:00/2023

Asianumerot VN/27457/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.10.2023 – 31.12.2025

Asettamispäivä 25.9.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 7 Puhtaan energian Suomi

Alaluku 7.1 Edullista, puhdasta ja toimitusvarmaa sähköä suomalaisille ja heidän työpaikoilleen

Tavoitteet ja tuotokset

Suomi nousee puhtaan energian ja ilmastokädenjäljen edelläkävijäksi.

Tiivistelmä

Tuulivoima on uusiutuva ja lähes päästötön energiantuotantomuoto. Se on myös suhteellisen edullisesti ja nopeasti tuotettavaa, kansallisesti omavaraista energiaa. Tuulivoiman lisäämisellä on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Lähtökohdat

Vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa ympäristöministeriön toimintamenomomentille lisättiin 1 miljoonaa euroa tuulivoimarakentamisen vauhdittamiseen osana huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaa kokonaisuutta. Toimintamenoilla tilattiin useita meri- ja maatuulivoimaan liittyviä selvityksiä, ja osa näiden selvitysten loppuraporteista julkaistaan tällä Hankeikkuna -sivustolla.

16.6.2023 julkaistun hallitusohjelman yksi tavoite on vahvistaa tuulivoiman hyväksyttävyyttä eri keinoin. Hallitusohjelman kirjausten mukaan hallitus toteuttaa toimenpiteitä tuulivoimarakentamisen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Yksi näistä keinoista on maisema-arvioinnin vahvistaminen tuulivoimarakentamisessa.

Tuulivoimalat vaikuttavat maisemaan erityisesti suuren kokonsa vuoksi. Maiseman osatekijöiden tunnistaminen ja maisemaan liittyvien vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen sekä maiseman tilallisten ja esteettisten ominaisuuksien hahmottaminen on pohja tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten arvioinnille ja haitallisten vaikutusten lieventämiselle. Vuoden 2016 ohjeen julkaisun jälkeen tuulivoimaloiden kokonaiskoot ovat kasvaneet huomattavasti, voimalarakentamisen määrä on lisääntynyt merkittävästi, ja merituulivoiman rakentamisen odotetaan lisääntyvän vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja