Ministerien palkkiot ja sidonnaisuudet

Ministereiden palkkio on määritelty edustajanpalkkiota koskevassa laissa.
Ministereiden palkkio vastaa eduskunnan varapuhemiehen palkkiota. Pääministerin palkkio vastaa eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota. Palkkio on veronalaista tuloa.

Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista - Finlex
Laki edustajanpalkkioista - Finlex

Kansanedustajina toimiville ministereille maksetaan lisäksi kansanedustajan palkkiota ja kulukorvausta. Eduskunta pidättää ministeriksi valituilta kansanedustajilta puolet kansanedustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Kansanedustajien palkkiot ja kulukorvaukset - eduskunta

Marinin hallituksen sidonnaisuudet

Hallitus päätti 19. joulukuuta 2019 lähettää eduskunnalle kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. Ilmoitus sidonnaisuuksista sisältää tiedot ministerien elinkeinotoiminnasta, omistuksista yrityksissä, muut merkittävät tulolähteet ja velat sekä sellaiset tehtävät ja sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.

Ministerien Vanhanen ja Saarikko sidonnaisuudet 3.9.2020
Ministerien Blomqvist ja Skinnari sidonnaisuudet 9.7.2020
Ministeri Vanhasen sidonnaisuudet 26.6.2020
Ministeri Harakan sidonnaisuudet 17.6.2020
Ministeri Kososen sidonnaisuudet 7.5.2020
Ministeri Kaikkosen sidonnaisuudet 23.1.2020
Marinin hallituksen sidonnaisuudet 19.12.2019