Ministerien palkkiot ja sidonnaisuudet

Ministereiden palkkio on määritelty edustajanpalkkiota koskevassa laissa.
Ministereiden palkkio vastaa eduskunnan varapuhemiehen palkkiota. Pääministerin palkkio vastaa eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota. Palkkio on veronalaista tuloa.

Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista - Finlex
Laki edustajanpalkkioista - Finlex

Kansanedustajina toimiville ministereille maksetaan lisäksi kansanedustajan palkkiota ja kulukorvausta. Eduskunta pidättää ministeriksi valituilta kansanedustajilta puolet kansanedustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Kansanedustajien palkkiot ja kulukorvaukset - eduskunta

Marinin hallituksen sidonnaisuudet

Hallitus päätti 19. joulukuuta 2019 lähettää eduskunnalle kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. Ilmoitus sidonnaisuuksista sisältää tiedot ministerien elinkeinotoiminnasta, omistuksista yrityksissä, muut merkittävät tulolähteet ja velat sekä sellaiset tehtävät ja sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä. 

Ministeri Honkosen sidonnaisuudet 29.4.2022
Pääministeri Marinin ja ministerien Henriksson, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Andersson, Kurvinen ja Sarkkinen sidonnaisuudet 24.2.2022
Ministeri Lindénin sidonnaisuudet 17.2.2022
Ministeri Karin sidonnaisuudet 2.12.2021
Ministeri Kurvisen sidonnaisuudet 28.10.2021
Ministerien Andersson ja Sarkkinen sidonnaisuudet 29.6.2021
Ministerien Saarikko ja Kurvinen sidonnaisuudet 17.6.2021
Ministeri Haataisen sidonnaisuudet 4.3.2021
Pääministeri Marinin ja ministerien Saarikko, Vanhanen, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist ja Mikkonen sidonnaisuudet 11.2.2021
Ministeri Saramon sidonnaisuudet 17.12.2020
Ministeri Ohisalon sidonnaisuudet 10.12.2020
Ministerien Vanhanen ja Saarikko sidonnaisuudet 3.9.2020
Ministerien Blomqvist ja Skinnari sidonnaisuudet 9.7.2020
Ministeri Vanhasen sidonnaisuudet 26.6.2020
Ministeri Harakan sidonnaisuudet 17.6.2020
Ministeri Kososen sidonnaisuudet 7.5.2020
Ministeri Kaikkosen sidonnaisuudet 23.1.2020
Marinin hallituksen sidonnaisuudet 19.12.2019