Ministerien palkkiot ja sidonnaisuudet

Ministereiden palkkio on määritelty edustajanpalkkiota koskevassa laissa.
Ministereiden palkkio vastaa eduskunnan varapuhemiehen palkkiota. Pääministerin palkkio vastaa eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota. Palkkio on veronalaista tuloa.

Kansanedustajina toimiville ministereille maksetaan lisäksi kansanedustajan palkkiota ja kulukorvausta. Eduskunta pidättää ministeriksi valituilta kansanedustajilta puolet kansanedustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Marinin hallituksen sidonnaisuudet

Hallitus päätti 19. joulukuuta 2019 lähettää eduskunnalle kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. Ilmoitus sidonnaisuuksista sisältää tiedot ministerien elinkeinotoiminnasta, omistuksista yrityksissä, muut merkittävät tulolähteet ja velat sekä sellaiset tehtävät ja sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.