Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 VN 84/2019

Istunnon ajankohta 30.12.2020 11.20 | Paikka: Helsinki

30.12.2020 12.15 Päätösluettelo

Sosiaali- ja terveysministeriö

Emmi Äärynen, Lakimies, esittelijä p.029 5163517

Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta