Valtioneuvoston yleisistunto 23.1.2020 VN 4/2020

Istunnon ajankohta 23.1.2020 13.00

23.1.2020 13.35 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.