Valtioneuvoston yleisistunto 23.1.2020 VN 4/2020

Istunnon ajankohta 23.1.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

23.1.2020 13.35 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Jukka Aalto, Osastopäällikkö p.029 5488510

Sisäministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435

Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Valtiovarainministeriö

Sami Kivivasara, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530023

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan asettaminen nelivuotiskaudeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, Hallitusneuvos p.+35 8295330190

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö