Ministerien sidonnaisuudet VNK/2020/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.1.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kaikkonen)

VN 8/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Katri Kulmuni

Esittelijä

Hallitusneuvos Arno Liukko, p. +358 295 160 175

Asia

Valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.