Valtioneuvoston yleisistunto 20.3.2020 VN 20/2020

Istunnon ajankohta 20.3.2020 10.00 | Paikka: Helsinki

20.3.2020 12.17 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi