Hallituksen esitys VM/2020/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.3.2020 10.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi

HE 24/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia

Määrärahojen 398 milj. euron sekä sekalaisten tulojen 0,9 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2020 lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 397 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2020 arvioidaan noin 2,6 mrd. euroa. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja antanut eduskunnalle valmiuslain käyttöönottoasetukset, jotka eduskunta hyväksyi 18.3.2020. Tässä tilanteessa valtiontalouden menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta, jolle kohdentuu määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä muun muassa koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2020 lisätalousarvioksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä 12,8 milj. euron lisämäärärahaa koronaviruksesta aiheutuviin menoihin. Suomen osallistumiseen COVID-19 -rokotteen tutkimus- ja kehittämistyöhön ehdotetaan 5 milj. euron lisämäärärahaa. Tartuntatautien valvontaan ehdotetaan 26 milj. euron lisäystä. Business Finlandin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan valtuuteen ehdotetaan 150 milj. euron lisäystä, joka käytetään koronaviruksesta aiheutuvien tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen, luovien alojen kehittämiseen sekä matkailun ja sen oheistoimintojen tukemiseen. Yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen ehdotetaan 50 milj. euron valtuuden lisäystä käytettäväksi palvelualojen, tarpeen mukaan myös muiden toimialojen, pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen. Poliisille ehdotetaan 5,6 milj. euron lisäystä koronavirusepidemiatilanteesta aiheutuviin lisämenoihin. Rajavalvonnan lisäysten johdosta ja muihin epidemiasta aiheutuviin menoihin ehdotetaan rajavartiolaitokselle yhteensä 3 milj. euron lisämäärärahaa. Poikkeusoloihin liittyviin ennalta määrältään yksilöimättömiin menoihin ehdotetaan 200 milj. euroa. Ehdotetaan, että valtioneuvosto voi myöntää enintään 600 milj. euron valtiontakauksen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle Finnair Oyj:n työeläkkeiden takaisinlainauksen (tyel-takaisinlainaus) vakuudeksi. Finnair Oyj:n liiketoiminta kärsii merkittävästi koronaviruksen aiheuttamista maailmanlaajuisista vaikutuksista. Koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi ehdotetaan Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenoihin 0,9 milj. euron lisäystä käytettäväksi avustuksina kulttuurialan henkilöille ja toimijoille. Määrärahalisäys perustuu kulttuurin ja taiteen säätiöiden lahjoituksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen