Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 VN 34/2020

Istunnon ajankohta 6.4.2020 18.15 | Paikka: Helsinki

6.4.2020 18.36 Päätösluettelo