Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) STM/2020/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 18.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

A 18/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Anne Ilkka, Hallitusneuvos p.029 5163384
Asia

Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Valtioneuvosto antoi 17.3.2020 asetuksen valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (125/2020), jota muutettiin 19.3.2020 annetulla asetuksella (130/2020). Valtioneuvosto antoi 31.3.2020 asetuksen valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (174/2020). Asetus on voimassa 13.5.2020 asti. Tämän asetuksen mukaan kunta voisi valmiuslain 88 §:n toimivaltuuden nojalla väliaikaisesti olla noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
Vaikutukset
Asetuksella turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien käyttö kiireelliseen toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen