Valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2020 VN 45/2020

Istunnon ajankohta 17.4.2020 10.45 | Paikka: Helsinki

17.4.2020 11.35 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 43/2020 vp) täydentämisestä