Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2020 VN 70/2020

Istunnon ajankohta 15.6.2020 15.00 | Paikka: Helsinki

15.6.2020 15.19 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia