Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2020 VN 70/2020

Istunnon ajankohta 15.6.2020 15.00

15.6.2020 15.19 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.