Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2020 VN 70/2020

Istunnon ajankohta 15.6.2020 15.00

15.6.2020 15.19 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.