Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytön ja valmiuslain mukaisten poikkeusolojen päättyminen VNK/2020/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2020 15.00

Valtioneuvoston kanslia

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytön ja valmiuslain mukaisten poikkeusolojen päättyminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvoston yleisistunto totesi 16.3.2020 päätöksellään poikkeusolot. Valtioneuvosto antoi ensimmäiset asetukset valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta 17.3.2020. Nyt voimassa olevien asetusten määräaika on asetettu päättyväksi 30.6.2020. Tänään 15.6.2020 hallitus arvioi saamansa tilannekuvan perusteella, että epidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Tästä syystä voimassa olevat jatkamisasetukset ja soveltamisasetukset on valmiuslain 11 §:n mukaisesti kumottava. Valtioneuvosto antaa valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamista koskevat kumoamisasetukset. Samalla valtioneuvosto toteaa, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot.

 

Ruotsinkielinen muistio lisätty 16.6.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen ja kyseisten toimivaltuuksien soveltamisesta annettujen asetusten kumoamisesta, asetuksen valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta sekä toteaa valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot päättyneiksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen