Valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2020 VN 80/2020

Istunnon ajankohta 10.7.2020 12.00 | Paikka: Helsinki

10.7.2020 12.19 Päätösluettelo