Valtioneuvoston yleisistunto 23.10.2020 VN 108/2020

Istunnon ajankohta 23.10.2020 13.00

23.10.2020 13.34 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.