Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 VN 111/2020

Istunnon ajankohta 29.10.2020 13.40

29.10.2020 15.12 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.