Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2020 VN 116/2020

Istunnon ajankohta 24.11.2020 15.00

24.11.2020 15.18 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.