Valtioneuvoston asetus STM/2020/231

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2020 15.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 029 5163341

Asia

Valtioneuvosto antaisi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Yllä mainitun valtioneuvoston asetuksen (728/2020) 5 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta. Pykälään lisättäisiin uusi 1 momentti, jossa säädettäisiin Uudenmaan maakunnan anniskelu- ja aukioloaikarajoituksista. Alkoholijuomien anniskelu olisi kaikissa maakunnan ravitsemisliikkeissä lopetettava viimeistään kello 22 ja liikkeen saisi pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 23:een. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.11.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksissä HE 72/2020 vp ja 139/2020 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Aiemmin kiihtymisvaiheessa ja leviämisvaiheessa sovellettavien rajoitusten välillä ei ole ollut merkittävää eroa. Esityksen mukaan ravitsemisliikkeiden aukioloa rajoitettaisiin aiempaa enemmän eli liikkeen saisi avata kello 23 tapahtuvan sulkemisen jälkeen vasta kello 5. Tällä olisi negatiivisia taloudellisia vaikutuksia niiden ravitsemisliikkeiden toimintaan, jotka olisivat avoinna kello 24:n ja 5:n välisenä aikana.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.