Valtioneuvoston yleisistunto 27.11.2020 VN 118/2020

Istunnon ajankohta 27.11.2020 10.45

27.11.2020 11.21 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.