Raha-asiainvaliokunta 18.2.2021 RV 8/2021

Istunnon ajankohta 18.2.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

18.2.2021 13.44 Päätösluettelo

Maa- ja metsätalousministeriö

Matti Heikurainen, Ylimetsänhoitaja, esittelijä p.029 5162408

Valtionavustuksen myöntäminen Suomen metsäkeskukselle

Työ- ja elinkeinoministeriö