Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 VN 56/2021

Istunnon ajankohta 12.5.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

12.5.2021 13.43 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Jasmiina Jokinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150078

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Puolustusministeriön kahden erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Mäenpää, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163223

Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle